Moto dan Slogan Hospital Beaufort

Backdrop HBFT

MOTO

Kesihatan Anda Kejayaan Kami

SLOGAN

 Hospital Beaufort: Penyayang, Kerja Berpasukan, Profesionalisme

x