Senarai Perkhidmatan Hospital Beaufort

Backdrop HBFT

1. AHLI LEMBAGA PELAWAT

2. MEDICAL COMMITTE

3. BAHAGIAN KUALITI RAWATAN PERUBATAN DAN PATIENT SAFETY

a. Sektor Kualiti, Inovasi dan Penambahbaikan Perkhidmatan

 • Unit Kualiti

b. Sektor Keselamatan dan Kawalan Infeksi

 • Unit Kawalan Infeksi
 • Unit Kesihatan Awam
 • Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

4. UNIT PENYELIAAN

 • Unit Penyeliaan Penolong Pegawai Perubatan
 • Unit Kejururawatan

5. UNIT REKOD PERUBATAN

6. JABATAN FARMASI DAN LOGISTIK

 • Unit Farmasi Logistik
 • Unit Farmasi Pesakit Luar
 • Unit FarmasiPesakit Dalam
 • Unit FarmasiKlinikal
 • Unit Maklumat Ubat/Latihan/Pengurusan

7. PERKHIDMATAN KLINIKAL

 • Unit PesakitLuar
 • Unit Kecemasan dan Trauma
 • Unit Hemodialisis
 • Unit Dewan Bedah
 • Wad Bunga Melur 1
 • Wad Bunga Melur 2
 • Wad Bunga Melur 3
 • Wad Obstetrik
 • Wad Rehabilitasi

8. PERKHIDMATAN SOKONGAN KLINIKAL

 • Unit Perubatan Forensik
 • Unit Patologi
 • Unit TranfusiDarah
 • Unit Radiologi
 • Unit Pemulihan Carakerja
 • Unit Fisioterapi
 • Unit Dietetik dan Sajian
 • Unit Promosi Kesihatan
 • Unit Kerja Sosial Perubatan
 • Unit Perkhidmatan Bekalan Steril

JABATAN PENGURUSAN

a. Khidmat Pengurusan dan sumberManusia

 • Unit Teknologi Maklumat
 • Unit SumberManusia dan Tatatertib
 • Unit Latihan
 • Unit Pembangunan
 • Unit Perhubungan Awam
 • Unit Pentadbiran Am
 • Unit Keselamatan Perlindungan
 • Cimberani Sdn Bhd

b. Kewangan dan Perolehan

 • Unit Kewangan Akaun dan Hasil
 • Unit Perolehan
 • Unit Pengurusan Aset dan Stor

10. UNIT KEJURUTERAAN OPERASI HOSPITAL

 • Sedafiat Sdn Bhd
x