Unit Pesakit Luar Hospital Beaufort

Jabatan Pesakit Luar

Pengenalan

Unit Pesakit Luar Hospital Beaufort telah memulakan operasinya pada tahun 1985. Ia terletak dibahagian hadapan Hospital Beaufort (Blok A). Unit Pesakit Luar ini ditadbir urus sepenuhnya oleh Hospital Beaufort.

Unit Pesakit Luar merupakan barisan hadapan perkhidmatan hospital yang menawarkan perkhidmatan untuk pesakit luar yang merangkumi konsultasi perubatan, rawatan pakar berjadual mengikut displin kepakaran .

Unit ini mempunyai:

 • Bilik Promosi Kesihatan.
 • Kaunter JPL.
 • Tiga Ruang Menunggu (ruang menunggu 1, 2 dan 3).
 • Bilik Pegawai Perubatan Pentadbir / Klinikal U48 Rawatan Pesakit Luar.
 • Bilik Pegawai Perubatan OPD.
 • Bilik Pembantu Perubatan.
 • Bilik Rawatan.
 • Bilik Pembantu Perubatan Psikiatrik.
 • Bilik Rehat.
 • Kaunter klinik KRU.
 • Empat buah bilik Pemeriksaan Pegawai Perubatan Klinik Rawatan Ulangan.
 • Bilik Penyusuan Bayi (laktasi).
 • Klinik Mata (Bilik 11).
 • Klinik Kronik (Bilik 12)

FUNGSI-FUNGSI UTAMA BAGI JABATAN PESAKIT LUAR

 • Perkhidmatan Kaunter.
 • Perkhidmatan Rawatan Pesakit Luar Masa Pejabat.
 • Perkhidmatan Lawatan Pakar.
 • Pengurusan Mengendalikan Aduan Dan Menyediakan Laporan.
 • Promosi Kesihatan.
 • Klinik Pemakanan.

AKTIVITI-AKTIVITI BAGI FUNGSI-FUNGSI UTAMA JABATAN PESAKIT LUAR

Perkhidmatan Kaunter :

 • Caj Bayaran Warga Asing.
 • Caj Bayaran Warganegara.
 • Caj Bayaran Klinik Pakar.
 • Caj Bayaran Bukan Klinik Pakar.
 • Pendaftaraan Tanpa Temujanji.
 • Pendaftaraan Dengan Temujanji .
 • Pengendalian Kemasukan Pesakit Ke Wad.
 • Membuat Temujanji Pemeriksaan Perubatan.

Perkhidmatan Rawatan Pesakit Luar

 • Memberi Rawatan Di Klinik-Klinik. Mengikut Displin
 • Memberi Rawatan Di Bilik Rawatan.
 • Membuat Prosedur Kecil.
 • Rujukan Kes Ke QEH.

LAWATAN PAKAR

Lawatan Pakar Berbagai Disiplin.

PENGURUSAN MENGENDALIKAN ADUAN DAN MENYEDIAKAN LAPORAN

Aduan diterima secara bertulis / lisan.

PROMOSI KESIHATAN

 • Ceramah.
 • Tayangan Video.

KLINIK PEMAKANAN

 • Kaunseling Individu
 • Kaunseling Berkumpulan
 • Ceramah Pendidikan

Objektif

 • Memberi perkhidmatan pemeriksaan dan rawatan kepada pesakit luar secara Professional,berkesan,tepat dan cekap.
 • Mengutamakan layanan mesra kepada pesakit semasa bertugas.
 • Mendaftar dan merekod data-data pesakit ke buku daftar PER /PL .101 dan ke nota kes Pesakit.

Piagam Pelanggan

 • Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbangrasa, hormat dan bersopan-santun, jujur dan ikhlas.
 • Setiap pelanggan akan diberi perkhidmatan sebaik mungkin secara profesional.
 • Setiap pelanggan akan disediakan dengan kemudahan dan persekitaran yang bersih dan sempurna.
 • Semua pesakit akan diberi perkhidmatan mengikut giliran.
 • Proses pendaftaran pesakit akan dilakukan dalam masa 10 min.
 • Pemeriksaan akan dilakukan dalam masa 90 min selepas pendaftaran pesakit.
 • Setiap pesakit akan dibekalkan dengan :-

i) Maklumat temujanji.

ii) Surat rujukan (jika perlu).

x