Unit Rekod Perubatan Hospital Beaufort

Unit Rekod Perubatan

Pengenalan

Unit Rekod Perubatan Hospital Beaufort terletak di dua buah bangunan yang berasingan iaitu Pejabat Rekod Perubatan terletak di bangunan blok F dan Bilik Rekod Perubatan Pesakit yang terletak dibangunan A,

Pejabat Rekod Perubatan bertanggungjawab untuk mengurus pentadbiran Rekod Perubatan dalam penyediaan laporan statistik, menerima dan mengeluarkan Laporan Perubatan, menerima dan menyimpan nota kes bagi kes Medicol-Legal, Kes Kematian dan HIV/AIDS dan semuafilem x-ray pesakit dalam dan luar.

Manakala, Bilik Rekod Perubatan Pesakit pula bertanggungjawab dalam mengurus penerimaan dan pengeluaran nota kes pesakit yang menpunyai temujanji dan tanpa temujanji melalui Unit Kecemasan dan JabatanPesakit Luar.

Objektif

 • Menguruskan perkhidmatan Rekod Perubatan dengan cekap dan memenuhi kepuasaan pelanggan
 • Menyediakan maklumat perubatan pesakit yang cekap dan berkualiti

Visi

Menyediakan perkhidmatan maklumat perubatan yang cekap berkesan dan berkualiti melalui kerja berpasukan dan mesra pelanggan

Misi

Menjadi pusat sumber maklumat perubatan yang cemerlang dan memenuhi keperluanpelanggan

Skop Perkhidmatan

 • Pengurusan Rekod Perubatan Pesakit
 • Pengurusan Laporan Perubatan 
 • Pengurusan Maklumat dan Statistik kesihatan 
 • Pengurusan Lembaga Perubatan
 • Pengurusan kes Medico-legal
 • Menentukan kod untuk diagnosa (ICD 10) dan prosedur ditetapkan 
 • Pemantauan aktiviti-aktiviti kualiti berkaitan Unit Rekod Perubatan

Piagam Pelanggan

 • Menyediakan rekod perubatan pesakit dalam tempoh 15 minit dari permohonan diterima
 • Menyediakan laporan perubatan dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima
x