Unit Perolehan Hospital Beaufort

Unit Perolehan

Unit Perolehan Hospital Beaufort mengurus dan melaksanakan perolehan kerajaan seperti pembelian terus dan sebutharga serta mengeluarkan pesanan tempatan

x