Unit Perolehan Hospital Beaufort

Unit Perolehan

Pengenalan

Unit Perolehan Hospital Beaufort mengurus dan melaksanakan perolehan kerajaan seperti pembelian terus dan sebutharga serta mengeluarkan pesanan tempatan

Piagam Pelanggan

  • Membuat permohonan peruntukan kepada unit perancang perubatan selepas menerima permohonan lengkap pembelian aset perubatan & aset bukan perubatan atau kerja daripada ketua unit atau ketua wad  dalam masa 7 hari
  • Setiap permohonan pembelian terus perlu dihantar ke unit perolehan sebelum tarikh pelaksanaan dalam masa 14 hari
  • Unit perolehan akan mengeluarkan pesanan kerajaan selepas diluluskan oleh pengarah dalam masa 7 hari

x