Unit Pembangunan Hospital Beaufort

Unit Pembangunan

Pengenalan

Unit Pembangunan Hospital Beaufort mengendalikan semua perancangan dan pembangunan infrastruktur fizikal di Hospital Beaufort.

Piagam Pelanggan

  • Membuat permohonan peruntukan kepada unit perancang perubatan selepas menerima permohonan lengkap pembelian aset perubatan & aset bukan perubatan atau kerja daripada ketua unit atau ketua wad  dalam masa 7 hari

x